ANA SAYFA

Sağlık, kişinin fiziksel, ruhsal ve çevresel tam bir iyilik halidir. Sağlıklı bir yaşamda bu parçaların hiçbiri diğerinden daha üstün değildir ve ayrı tutulamaz. Günümüzde modern tıp, bu bütünlüğü unutmuş görünmektedir. Batı tıbbının mekanik bir bakışla makine olarak gördüğü insan vücudunu akupunktur, ruh ile beraber düşünmektedir. Eğer böbrekleriniz ile ilgili bir problem varsa korkuya açık, dalağınızla ilgili bir sorun varsa hep kötü bir şeyler olacakmış gibi kaygılı bir yapınız var demektir. Tedavide hem organ hem de organın hastalanması ile ortaya çıkan psikolojik sorun çözümlenmeye çalışılır.

Modern tıpta uzman hekim, hastayı genellikle kendi ilgilendiği organdan ibaret olarak görür ve organı tedavi etmeye çalışır. Akupunktur ise insanın parçaların tek tek toplamından oluşmadığını, her parçanın bütün içerisinde birbirleriyle ilişkili olduklarını ve tedavide önemli olanın bu bütünlüğün korunması olduğunu söyler.

Akupunktur, yanlış bir anlayışla batı tıbbının alternatifi olarak görülmüştür. Aslında akupunktur, mevcut tıbbın rakibi değil onun tamamlayıcısıdır. Yani akupunktur, alternatif tıp değil tamamlayıcı tıptır.

En az 3000 yıllık geçmişiyle akupunktur,5000 yıldan fazla geçmişiyle kupa çekme ve 1928’ den beri uygulanmakta olan nöralterapi, dengeleyici ve düzenleyici nitelikleriyle tamamlayıcı tıp unsurlarıdır. Bu tedavilere olan ilgi, Avrupa’ da da II. Dünya             Savaşı’ ndan sonra süratle artmıştır.

Kliniğimizde akupunktur, nöralterapi ve kupa çekme, endikasyonları dahilinde uygulanmaktadır.

Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.

 

Dr. Z. Işıl BİRKAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Akupunkturist / Nöralterapist

 

 

Dr. Z. Işıl BİRKAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Akupunkturist / Nöralterapist

 

 

 

İLETİŞİM

 

 

Adres : Büklüm Sok. 36/4      Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 0 312 428 46 96