AKUPUNKTUR

cocuklarda aku2

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur kelime olarak Latince acus (iğne) ve punctura (delmek) kelimelerinden köken alıp iğne ile delmek anlamına gelir. Akupunktur sadece semptomları ortadan kaldıran değil aynı zamanda hastalık ve durumları da tedavi eden bir disiplindir. Söz konusu noktalar, vücut yüzeyindeki meridyenler üzerinde yer alırlar. Tedavi, moksibüsyon (moksa denen bir bitkiden elde edilen tütsünün noktalar üzerinde yakılması) ile kombine edilebileceği gibi elektroakupunktur, mikrosistem akupunkturu (kulak, yüz, el, saçlı deri) ve akupresyon (belli bölgelere basınç uygulaması) şeklinde de yapılabilir.

AKUPUNKTURUN TARİHÇESİ

 

Han Hanedanı, M.Ö. 154, Kuzey Çin. Bir çiftçi, bahar zamanı tarlada çalışmakta ve keskin soğuk bir kuzey rüzgarı esmektedir. Öğleden sonra işi takiben boğazı gıcıklanmaya, burnu akmaya, öksürmeye ve  başı ağrımaya başlamıştır, boynu tutulmuştur. Çiftçi yöresindeki akupunkturisti ziyaret eder. Dış soğuk rüzgar tanısı konarak ellerine birkaç iğne batırılır, sırtında iki noktaya kupa çekilir. Birkaç saat sonra bariz bir iyileşme hisseder.

M.S. 1988, Londra, İngiltere. Londra’ lı bir fon yöneticisi huzursuzluk ve uykusuzluktan yakınmaktadır.Uzun saatler boyunca milyonlarca paundluk fon yönetiminin getirdiği sorumluluk ile yoğun bir baskı  altında çalışmaktadır. Sigara bırakmak için akupunktur yaptıran bir iş arkadaşı, ona akupunktur önerir. Akupunkturist, iş baskısına bağlı karaciğer çiy stagnasyonu tanısıyla tedavi uygular ve birkaç  haftalık seanslar sonrası önemli bir düzelme sağlanır.

Binlerce yıl önce ortaya çıkan, milattan birkaç yüzyıl önce de olgunluğa erişen Çin Tıbbı’ nın şaşırtıcı gücü, köken aldığı eski çiftçi toplumu yaşam tarzından ışık yılları kadar uzak olan 21. yüzyıl yaşam tarzının getirdiği sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi edebilmektedir. 3000 yılı aşan gelişimiyle, geniş bir yelpazedeki hastalık ve durumları etkin bir şekilde tedavi edebileceğini söyleyebilecek kadar zengin bir deneyim birikmiştir. Pek çok geleneksel tedavi yöntemlerinin aksine yöresel veya kültürel kalmayıp özellikle 1970’ lerden itibaren dünya genelinde yayılmıştır.

Konuya dünya çapında artan ilgi nedeniyle de Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Haziran 1979’ da Pekin’ de akupunktur sempozyumu  düzenlemiştir. Çeşitli ülkelerden akupunktur uygulayan hekimler davet edilmiş ve akupunkturun uygun olduğu  43 hastalık  listelenmiştir.

DSÖ’ nün çalışmaları 8 Kasım 2009 Peki n Deklerasyonuna  değin sürmüştür.

 

                    AKUPUNKTUR İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR

 

Kontrollu klinik çalışmalarla denenmiş, akupunktur tedavisinin uygulandığı hastalık ve durumlar, aşağıda gösterildiği gibi dört gruba ayrılabilir:

 

 1. Çalışmalarla akupunktur tedavisinin etkin bir tedavi yöntemi olduğunun gösterildiği hastalık ve durumlar:

 

Radyoterapi ve/ veya kemoterapiye bağlı istenmeyen etkiler
Allerjik rinit ( saman nezlesi dahil)
Biliyer kolik ( safra kesesi kanalının spazmına bağlı ağrı)
Depresyon (depresif nevroz ve inmeyi takip eden depresyon dahil)
Dizanteri, akut basiller
Dismenore, primer (ağrılı adet )
Epigastralji, akut ( mide ülseri, akut -kronik gastrit ve mide spazmına bağlı ağrı )
Yüz ağrısı ( kraniomandibular bozukluklar dahil)
Başağrısı
Hipertansiyon, esansiyel
Hipotansiyon, primer
Doğumun indüklenmesi ( hızlandırılması)
Diz ağrısı
Lökopeni ( beyaz küre sayı azlığı)
Bel ağrısı
Doğumdan önce uygun gelmeyen fetusun pozisyonunun düzeltilmesi
Sabah halsizliği
Bulantı kusma
Boyun ağrısı
Dişçilikte ağrı ( diş ağrısı ve çene eklem bozuklukları dahil)
Omuz eklemi artriti
Ameliyat sonrası ağrı
Böbrek ağrısı
Romatoid artrit
Siyatik ağrısı
Burkulma
İnme
Tenisçi dirseği

 

 1. Akupunkturun etkinliğinin gösterildiği ancak ileri çalışmaların gerektiği hastalık ve durumlar:

 

Karın ağrısı ( akut gastroenteritte veya gastrointestinal spazma bağlı)
Akne
Alkol bağımlılığı ve detoksifikasyonu
Bell’s palsi ( yüz felci)
Bronşial astım
Kanser ağrısı
Kardiak nevroz
Kronik kolesistit, akut ataklı
Kolelitiazis ( safra kesesi taşı)
Yarışma stres sendromu
Kranioserebral travma, kapalı ( kapalı kafa travması)
İnsülin- bağımlı olmayan diabet
Kulak ağrısı
Epidemik hemorajik ateş
Burun kanaması, basit ( sistemik veya lokal hastalığın eşlik etmediği)
Kanlanmaya bağlı göz ağrısı
Kadın infertilitesi
Erkek cinsel işlev bozukluğu, organik olmayan
Yüz spazmı
Kadın üretral sendrom
Fibromyalji
Gastrokinetik bozukluklar
Gut artriti
Hepatit B virüs taşıyıcılığı
Herpes zoster
Postherpetik nevralji
Hiperlipemi
Hipo-ovarianizm
İnsomnia (uykusuzluk)
Doğum ağrısı
Emzirme yetersizliği
Meniere hastalığı
Nörodermatit
Obesite (şişmanlık)
Madde bağımlılığı ( kokain, eroin, vb)
Osteoartrit ( kireçlenme)
Endoskopiye bağlı ağrı
Buerger hastalığına bağlı ağrı
Polikistik over sendromu ( Stein- Leventhal endromu)
Çocuklarda ekstübasyonu takiben
Ameliyat sonrası iyileşme dönemi
Premenstruel sendrom
Prostatit, kronik
Kaşıntı
Radiküler ve psödoradiküler ağrı sendromları
Raynaud sendromu
Tekrarlayan alt üriner sistem enfeksiyonları
Refleks sempatik distrofi
İdrar retansiyonu, travmatik
Şizofreni
Sializm, ilaca bağlı
Sjögren sendromu
Boğaz ağrısı ( tonsillit dahil)
Omurga ağrısı, akut
Boyun tutulması
Temporomandibular ( çene)eklem bozuklukları
Tietze sendromu
Tütün bağımlılığı ( sigara bırakma)
Tourette sendromu
Ülseratif kolit, kronik
Ürolitiazis ( böbrek taşı)
Vasküler demans ( bunama)
Öksürük ( boğmaca)

 

 1. Sadece bireysel deneyimlerin olduğu, ancak diğer tedavilerin güçlüğü nedeniyle akupunkturun denemeye değer olduğu hastalık ve durumlar:

 

Kloazma
Renk körlüğü
Sağırlık
Hipofreni
İrritabl kolon sendromu
Omurilik hasarına bağlı nörojenik mesane
Akciğer kökenli kalp hastalığı, kronik
Küçük solunum yolu tıkanıklıkları

 

 1. Akupunktur denenmesinin hekime özel tıbbi bilgi ve izlem sağlayacağı hastalık ve durumlar:

 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında ( KOAH) nefes darlığı
Koma
Yenidoğanda konvülsiyon
Koroner kalp hastalığı ( angina pektoris)
Yenidoğan ve küçük çocuklarda daire ( ishal)
Ensefalit, viral, çocuklarda, geç dönem
Paralizi, ilerleyici bulber veya psödobulber

 

KAYNAKLAR

 

 • Medikal Akupunktur, Prof. Dr. Cemal Çevik
  Ankara, 2001
  • The Foundations of Chinese Medicine, Giovanni Maciocia
  Churchill Livingstone, 1998
  • Practice of Acupuncture, Hans- Ulrich Hecker, MD, L. Ac, Angelica Steveling, MD, L. Ac,
  Elmar T. Peuker, D, L. Ac, Joerg Kastner, MD, L. Ac
  Thieme, 2005
  • Traditional medicine modern health care. Progress report by the Director- General.
  Geneva, World Health Organisation ( Dünya Sağlık Örgütü)

 

Dr. Z. Işıl BİRKAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Akupunkturist / Nöralterapist

 

 

 

İLETİŞİM

 

 

Adres : Büklüm Sok. 36/4      Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 0 312 428 46 96